Canbus Sistemlerde Sistem Devreye Alma Prosedürü

Canbus Sistemlerde Sistem Devreye Alma Prosedürü

 1. CANBUS Hattının Kontrolü
  1. Sistemde kullanılan bütün cihazların soketlerini çıkar ve/veya elektrik bağlantılarını kes.
  2. CAN hattının başlangıç noktasında ve bitiş noktasında 120 ohm direnç olduğunu gözünle gör. Eğer 120 ohm dirençler için kontrol üniteleri içerisindeki dirençler kullanılıyor ise hattın başı ve sonundaki kontrol ünitelerinin soketlerini tak fakat sisteme enerji verme.
  3. CAN hattının başından, ortasından ve sonundan hattın direncini ölç. 60 ohm görmelisin.
  4. CAN hattının başındaki direnci sök ve yine hattın başından, ortasından ve sonundan hattın direncini ölç. 120 ohm görmelisin.
  5. CAN hattının sonundaki direnci sök ve yine hattın başından, ortasından ve sonundan hattın direncini ölç. 120 ohm görmelisin.
  6. Hattın direnç kontrolünü yaptıktan sonra CANH ve CANL hatlarının + besleme veya – besleme hatlarına kısa devre olup olmadığını ölçü aletinin kısa devre kontrol özelliğini kullanarak kontrol et.
 1. Kullanılan cihazların besleme gerilimlerinin kontrolü
  1. Sistemde kullanılan bütün cihazların soketlerini çıkmış ve/veya elektrik bağlantılarını kesilmiş olduğundan emin ol.
  2. Sisteme enerji ver ve cihazların soketlerinden besleme gerilimleri + ve – bağlantılarının doğru bağlanıp bağlanmadığını ölçü aletinin Voltmetre özelliğini bağlayarak kontrol et.
 1. Cihazların ayarlanması ve CAN hattında izlenmesi.
  1. Sistemin enerjisinin kesilmiş olduğundan emin ol.
  2. Sistemde kullanılan cihazların listesini,hatta göndermesi gereken mesajları, iletişim hızını ve NodeID numaralarını bilgisayarda bir excel dökümanına yaz.
  3. Belilemiş olduğun sıraya göre beslemesinin doğru bağlı olduğundan emin olduğun cihazlardan yanlızca 1 tanesini hatta bağla ve elektriği aç.
  4. PcanView programı ile cihazın hatta göndermesi gerekli olan mesajları gönderip göndermediğini, NodeID numarasını ve iletişim hızını kontrol et. Eğer kontrol ettiğin cihaza ait herşey doğru ise elektriği kapat, cihazı hattan ayır, yeni bir cihazı hatta bağla ve kontrollere devam et. Eğer kontrol edilen noktalarda eksik veya yanlış olan var ise prosedürüne göre ayarla ve ayarlar bittikten sonra elektriği kapat, cihazı hattan ayır, yeni bir cihazı hatta bağla ve kontrollere devam et.
  5. Sistemde kullanılacak bütün cihazları madde 3.d ye göre kontrol et.
  6. Bütün cihazların tek tek kontrolü tamamlandıktan sonra elektriği kapat, bütün cihazları hatta bağla ve bütün cihazların hatta bağlı olduğunu PcanView programı ile kontrol et. PcanView programında bütün verilerin sorunsuz bir şekilde akıcı olarak geldiğini gör ve programın Buslight veya Busheavy hataları vermediğinden emin ol.
 1. Giriş-Çıkış Kontrolü.
  1. Sisteme hidrolik veya hareket sağlayacak bütün durumların kapalı olduğundan emin olun.(Araç motoru çalışmamalı, varsa elektrikli kontrol üniteleri kontaktörlerinin beslemeleri kesilmiş olmalı, varsa dışarıdan hidrolik sağlayan veya hareket yapılabilmesi için güç sağlayan sistemler çalışmıyor olmalı vs.)
  2. Sistemdeki ünitelerin giriş ve çıkışlarının bulunduğu bir excel listesi oluşturun.
  3. Servis yazılımını çalıştırın ve uygun konfigürasyon dosyası ile giriş-çıkış kontrolünü yapacağınız üniteye bağlanın.
  4. Oluşturduğunuz listedeki sıraya göre sistemin dijital girişlerini kontrol edin. Örneğin kontrol edilmesi gereken girişe bir mekanik algılayıcı (switch) bağlı ise fiziksel olarak algılayıcının konumunu değiştirin (switche basın). Servis yazılımından kontaklarının pozisyon değiştirdiğini görün. Kontrol ettiğiniz dijital girişi oluşturduğunuz listede işaretleyin.
  5. Dijital girişlerin kontrolü bittikten sonra eğer varsa analog girişlerden gelen verileri yine servis yazılı ile kontrol edin. Analog girişin bağlantısını kesin ve gelen verinin kesildiğini görün. Yine kontrol ettiğiniz analog girişi listede işaretleyin.
  6. Analog giriş kontrolünden sonra servis yazılımi içerisinde DEBUG fonksiyonunu aktif hale getirin. Yazılım içerisinde dijital çıkışları tek tek aktif hale getirerek sistemin çıkış verdiğini ölçü aleti veya lambalı kontrol kalemi ile kontrol edin. Eğer kontrol edilen dijital çıkış valf ise doğru valfe takılı olduğundan emin olmak için sistemde enerji yok iken valfe dışarıdan enerji vererek doğru hareketi yaptığından ve dolayısı ile sistemdeki çıkışın doğru yere bağlı olduğundan emin olun. Kontrol ettiğiniz dijital çıkışı listede işaretleyin.
  7. Dijital çıkışların kontrolü tamamlandıktan sonra eğer var ise (DEBUG modunda iken) PWM çıkışları aktif ederek yine ölçü aleti veya lambalı kontrol kalemi ile kontrol edin. Eğer PWM çıkışa valf bağlı ise madde “f” de belirtilen şekilde sistem çıkışının doğru valfe bağlı olduğunu kontrol edin. Kontrol ettiğiniz PWM çıkışı listede işaretleyin.
  8. Bütün giriş ve çıkışların kontrolünü yaptığınızdan ve listede işaretlediğinizden eminseniz kalibrasyon prosedürüne geçebilirsiniz.

Tıkla Ara Whatsapp Destek